wtorek, 1 marca 2016

Chasydzi w Leżajsku - adar I - 1 marca 2016

W tym roku jorcajt, czyli rocznica śmierci cadyka Elimelecha wypadł 1 marca (wg kalendarza żydowskiego to 21 adar), we wtorek.  Już od późnych godzin wieczornych w poniedziałek zjeżdżali chasydzi z całego świata do grobu cadyka Elimelecha w Leżajsku. Pielgrzymowali, by modlić się i prosić o łaski, o zdrowie, o pomyślność narodu, pomyślność w interesach. Chasydzi wierzą, że modlitwy mają szczególną moc i są wysłuchiwane właśnie w jorcajt swojego przywódcy duchowego. Cadyk zmarł 21 adara, 230 lat temu.**

***
Do Leżajska w rocznicę śmierci zjeżdżają nie tylko chasydzi. Co roku pojawia się wielu turystów, fotoreporterów i dziennikarzy. 
Pojawiła się również ekipa Telewizji Czeskiej - oddziału w Ostrawie, realizująca program Cesty víry (Drogi wiary). Pan Janusz Klimsza pracujący dla telewizji zbiera materiały o dynastiach chasydzkich. Miałam przyjemność udzielenia wywiadu o chasydach pielgrzymujących od lat do Leżajska, o cadyku Elimelechu, o wieloletnim dokumentowaniu jorcajtów na moich stronach w Internecie.


****Janusz Klimsza se vydává na putování východní Evropou po stopách chasidů a zázračných cadiků. Připravili J. Slomiany a P. Všelichová

Města ležící na území dnešního jihovýchodního Polska a Ukrajiny mají občas ještě jádra původních židovských městeček – štetlů, ve kterých působila řada reformátorů judaismu, počínaje falešným mesiášem Jakobem Frankem, konče mnoha zázračnými rabíny hnutí chasidismu, jenž právě v těchto končinách měl svou genezi. Spousta potomků původních chasidů, žijících dnes hlavně na východním pobřeží USA a v Izraeli, se hlásí k cadikům – duchovním vůdcům – a jejich bývalým komunitám v původním místě bydliště. Proto se každoročně konají tzv. jorcajty – výročí spjatá s konkrétními zázračnými muži, většinou kolem míst tradičně uctívaných jako jejich hrobky. Velmi zajímavé je v tomto ohledu městečko Ležajsk, tradiční cíl výprav amerických i izraelských chasidů, které pár dnů v roce působí i skrze extatické vystupování a tradiční oděv vskutku exoticky. Kromě Ležajsku nás průvodce pořadem Janusz Klimsza zavede také do Lublinu a ukrajinského Belzu, kde kdysi působil český židovský spisovatel Jiří Langer, autor sbírky chasidských legend Devět bran.

zobacz też:
Zaniklé židovské štetly

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz